Hotel Ibis Praha Malá Strana

Hotel Ibis Praha Malá Strana


Plzeňská 14
Praha 5 15000 Praha